Lokalbestyrelsen i Aalborg
Tlf. 98 12 03 44
Mail: post@aeldresagenaalborg.dk
Formand:
Anni G. Walther
Ældrepolitik og presse
Mail: fm.aalborg.851@aeldresagen.dk
1. Suppleant:
Mona Kristensen
Social humanitær
Næstformand:
Niels Tikjøb Olsen
Ældrepolitik og foredrag

2. Suppleant:
Niels Erik Petersen
Bestyrelsesmedlem:
Peter J. Petersen
Ældrepolitik

Tilknyttet lokalbestyrelsen:
Bestyrelsesmedlem:
Erik V. Dam
Motion og spil
Webmaster og IT kontaktperson:
Else Asp Poulsen
Mail: else.asp@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Torben Morild Andersen
Social humanitær
Kontorledere:
Karen Yde Jensen

Niels Erik Petersen
Bestyrelsesmedlem:
Torben Pedersen
Ældrepolitik
 
Sekretær:
Niels Erik Petersen
Bestyrelsesmedlem:
Ketty Løgstrup
Webmaster og lokalredaktør
Mail: ketty.logstrup@gmail.com