Logo

Denne hjemmeside bruges nu kun af Ældresagen Aalborgs bridge-spillere.
Dog kan den bruges af alle til at læse Ældresagens blade online.


Alle andre brugere henvises til Ældresagens landsdækkende hjemmeside, hvor Ældresagen Aalborgs lokalsider kan nås via dette link:

https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/aalborg


Foreningshuset

           

       

       

Torvet 5, 9400 Nørresundby. Tlf. 98 12 03 44